Hướng dẫn sử dụng bám tải hòa lưới SUN - 1k, 2k, 3k, 5k

25/08/2020
Tin tức


Hướng dẫn sử dụng chức năng giới hạn cho lưới điện xoay chiều chia pha của Hoa Kỳ
Phương thức kết nối đầu tiên cho SUN-2000G2 (Được đề xuất)
Biến tần nên được kết nối để bù tải 240V. Bởi vì biến tần sẽ tạo ra dòng cấp giá trị giống nhau ở L1 và L2, và tải 240V cũng tiêu thụ dòng điện có giá trị tương tự ở L1 và L2, vì vậy với chức năng giới hạn của biến tần, biến tần sẽ chỉ sản xuất điện bằng hoặc nhỏ hơn 240V tải 'điện, sẽ không có thêm dòng ngược dòng vào lưới điện xoay chiều.
Vì vậy, nếu các tải 240V được kết nối ở các đường riêng biệt và không trộn lẫn với tải 120V, bạn có thể kết nối biến tần và cảm biến giới hạn như hình 1.Biến tần nên được kết nối để bù tải 240V. Bởi vì biến tần sẽ tạo ra dòng cấp giá trị giống nhau ở L1 và L2, và tải 240V cũng tiêu thụ dòng điện có giá trị tương tự ở L1 và L2, vì vậy với chức năng giới hạn của biến tần, biến tần sẽ chỉ sản xuất điện bằng hoặc nhỏ hơn 240V tải 'điện, sẽ không có thêm dòng ngược dòng vào lưới điện xoay chiều.
Vì vậy, nếu các tải 240V được kết nối ở các đường riêng biệt và không trộn lẫn với tải 120V, bạn có thể kết nối biến tần và cảm biến giới hạn như hình 1.

Hình 1    Phương pháp kết nối để bù điện cho tải 240V tại từng đường dây trực tiếp

Phương thức kết nối thứ hai cho SUN-2000G2 (Đề xuất)
Nếu tải 240V và tải 120V được kết nối trên cùng một đường dây trực tiếp, nhưng tải 240V được kết nối sau tải 120V, phương pháp kết nối tốt nhất là kết nối biến tần ngay trước tải 240V và sau tải 120V, và cảm biến giới hạn nên kẹp một đường dây sống tại vịtrí sau khi tải 120V và trước biến tần. Xem hình 2.Phương thức kết nối thứ hai cho SUN-2000G2 (Đề xuất)
Nếu tải 240V và tải 120V được kết nối trên cùng một đường dây trực tiếp, nhưng tải 240V được kết nối sau tải 120V, phương pháp kết nối tốt nhất là kết nối biến tần ngay trước tải 240V và sau tải 120V, và cảm biến giới hạn nên kẹp một đường dây sống tại vị trí sau khi tải 120V và trước biến tần. 
Xem hình 2.

Hình 2     Phương pháp kết nối để bù tải 240V
Bởi vì biến tần sẽ tạo ra dòng cấp giá trị giống nhau ở L1 và L2, và tải 240V cũng tiêu thụ dòng điện có giá trị tương tự ở L1 và L2, vì vậy với chức năng giới hạn của biến tần, biến tần sẽ chỉ sản xuất điện bằng hoặc nhỏ hơn 240V tải điện, sẽ không có thêm dòng ngược dòng vào lưới điện xoay chiều

Phương thức kết nối thứ ba cho SUN-2000G2 (Có thể được sử dụng, nhưng không được đề xuất)
Nếu kết nối tải 120V và tải 240V, và tải 240V được kết nối trước tải 120V, thì có thể lắp đặt biến tần và cảm biến giới hạn như hình 3.Phương thức kết nối thứ ba cho SUN-2000G2 (Có thể được sử dụng, nhưng không được đề xuất)
Nếu kết nối tải 120V và tải 240V, và tải 240V được kết nối trước tải 120V, thì có thể lắp đặt biến tần và cảm biến giới hạn như hình 3.

Hình 3 Phương pháp kết nối để bù tải hỗn hợp
Với phương pháp kết nối này, vì tổng mức tiêu thụ của tải tại L1 và tại L2 sẽ không giống nhau, nhưng biến tần sẽ chỉ tạo ra dòng cấp giá trị giống nhau tại L1 và L2, do đó, cảm biến giới hạn phải kẹp ở L1 hoặc L2 mà tổng tải 'công suất nhỏ hơn, điều này sẽ ngăn cản việc cấp thêm dòng ngược dòng vào lưới AC, nếu không, sẽ có thêm dòng ngược dòng vào lưới AC nếu biến tần có thể tạo ra đủ dòng điện để bù dòng lớn hơn ở L1 hoặc L2. Nếu bạn kết nối hệ thống như hình 3, công suất của tải ở L1 phải nhỏ hơn công suất của tải ở L2, nếu không, cảm biến giới hạn phải kẹp ở L2.

Sử dụng hai biến tần SUN-1000G2 để kết nối với lưới điện xoay chiều chia pha của Mỹ (Giải pháp tốt)

Hình 4: Phương thức kết nối cho hai thiết bị SUN-1000G2
Sử dụng hai biến tần SUN-1000G2 để bù dòng điện cho tải L1 và L2 riêng lẻ, với phương pháp này, chức năng giới hạn của bộ biến tần có thể hoạt động rất tốt, sẽ không có thêm dòng ngược dòng cấp vào lưới AC từ L1 và L2. Bạn cũng có thể kết nối một thiết bị SUN-1000G2 với cảm biến giới hạn tại một trong các đường dây trực tiếp.

Thông tin quan trọng:
Sau khi đã kết nối cảm biến inveter và cảm biến giới hạn như một phương pháp liệt kê ở trên, Nếu bạn muốn sử dụng chức năng giới hạn, bạn cũng cần thực hiện cấu hình bên dưới trên màn hình LCD, Bạn nên chọn “Chế độ giới hạn” và “Giới hạn bên trong” như hình 5.
Hình ảnh 5: Cấu hình chế độ giới hạn

Nếu màn hình hiển thị như hình 6, điều này có nghĩa là cảm biến giới hạn được kết nối không tốt hoặc không có tải nào được cấp nguồn, bạn có thể kiểm tra cảm biến giới hạn và bật một số tải. Nếu không có nguồn điện, biến tần sẽ không tạo ra công suất trong mô hình giới hạn.

Hình 6: Nguồn điện lưới không AC

 

Nếu màn hình hiển thị như hình 7, nguồn điện lưới AC là âm, điều này có nghĩa là hướng kẹp của cảm biến giới hạn bị sai.

Hình 7: Nguồn điện lưới AC âm

 

Nếu vậy, bạn cần kẹp cảm biến giới hạn theo hướng ngược lại như hình 8.

Hình 8: Điều chỉnh hướng

 

Nếu bạn làm đúng mọi thứ, màn hình LCD sẽ hiển thị như hình 9.
Biến tần chỉ tạo ra công suất gần như tương đương với công suất của tải, do đó, lưới điện xoay chiều chỉ tiêu thụ công suất rất nhỏ nếu biến tần có thể tạo ra đủ công suất để bù công suất của tải.
(Lưu ý: Các số trên màn hình LCD sẽ khác nhau đối với các biến tần khác nhau và môi trường sử dụng khác nhau.)

 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Inverter hòa lưới là gì ?

Inverter hòa lưới là gì ?

Bộ biến tần (inverter) năng lượng mặt trời là bộ chuyển đổi dòng điện (DC) trực tiếp tạo ra bởi tấm pin mặt trời...
Facebook Chat