Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời

Liên hệ

Điện Tử Kiệt Anh chuyên cung cấp các dòng tủ điện năng lượng mặt trời
- Ngoài ra còn có nhận đặt tủ điện theo yêu cầu của khách hàng
- Zalo: 0908613368 Điện tử Kiệt Anh

Số lượng :

Giá Các Loại Tủ Điện:

Mẫu 01: 1.450.000 gồm : Tủ nhựa chống nước, CB AC 2, chống sét AC 1, CB đảo 1, CB DC 1, chống sét DC 1, CB DC Battery 125A 1

Mẫu 02: 1.700.000 gồm : giống tủ mẫu 01 thêm đồng hồ 6 số 1 cái

Mẫu 03: 1.950.000 gồm : Tủ nhựa chống nước, CB AC 2, chống sét AC 1, ATS 100A 1, đồng hồ 6 số 1, CB DC 1, chống sét DC 1, CB DC Battery 125A 1

Mẫu 04: 1.000.000 gồm : Tủ nhựa chống nước, CB AC 2, CB DC 1, chống sét DC 1, CB DC Battery 125A 1

Mẫu 05: 1.400.000 gồm : giống mẫu 04 thêm đồng hồ 6 số 1 cái

Mẫu 06: 550.000 gồm : Tủ điện nhựa Panasonic, CB AC 2, CB DC 2

Mẫu 07: 700.000 gồm : Tủ điện nhựa Panasonic, CB AC 1, chống sét AC 1, CB DC 1, chống sét DC 1

Mẫu 08: 1.150.000 gồm : Tủ nhựa chống nước, CB DC 2, chống sét DC 2, CB AC 1, chống sét AC 1

- Ngoài ra còn có nhận đặt tủ điện theo yêu cầu của khách hàng

- Zalo: 0908613368 Điện tử Kiệt Anh

#Tủđiện #Tủđiệnnănglượngmặttrời #Tủđiệninverter #Tủđiệnhòalưới #Tủđiệnbiếntầnđộclập 

Sản Phẩm Đã Xem

Facebook Chat